Privacy / AVG Pakkie An

Pakkie An heeft haar privacybeleid aangepast aan de wetgeving volgens AVG, mei 2018. Hier volgt een uiteenzetting van dit beleid.

Website met Certificaat

De website van Pakkie An is voorzien van een zogenaamd SSL veiligheidscertificaat. Door dit certificaat wordt het verkeer tussen de website en uw browser gecodeerd en daardoor beveiligd tegen tussenkomst van anderen. De website draait onder het veilige https:// protocol. U treft dan ook het bekende slotje aan, links naast het internetadres van de website.

Opgeslagen gegevens

Omwille van facturering aan klanten (organisatoren, gewone klanten etc.) worden uitsluitend de factuuradressen vastgelegd. Geen persoonlijke gegevens van de contactpersonen.

Omwille van facturering aan leerlingen worden adresgegevens en geboortedatum opgeslagen. Dit laatste als gevolg van BTW wetgeving omtrent eventuele vrijstelling van onderwijs aan jongeren.

Pakkie An maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming met gebruik van persoonsgegevens. Denk hierbij aan profilering door persoonsgegevens.

Foto’s webiste en social media

Tijdens de lessen, repetities en shows van Pakkie An zullen er regelmatig foto’s en video’s gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden, op de website en op de sociale mediakanalen van Pakkie An. Bij deelname aan één van de lesgroepen of producties van Pakkie An geeft de deelnemer automatisch toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal voor deze doeleinden. Pakkie An zal hierbij geen verdere persoonlijke gegevens van de leden publiceren.

Indien je hier om welke reden dan ook bezwaar tegen hebt kunt u hier schriftelijk of elektronisch melding van maken bij Pakkie An en daarna zal Pakkie An contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Verstrekking gegevens aan derden

Gegevens voor salarisadministratie betreffende ingehuurd personeel worden verwerkt via Chelona salarisverwerking. De door hun gebruikte software voorziet in een goed beveiligd persoonlijk online dossier waar werknemers hun gegevens kunnen inzien en downloaden (salarisstroken, jaaropgaves). Tevens zijn deze gegevens beschikbaar voor de leverancier van de software omdat zij ondersteuning moeten kunnen geven voor de software. Ook om de online dossiers beschikbaar te stellen. Met deze leverancier is een verwerkersovereenkomst afgesloten in het kader van de AVG. Zie verderop.

Bewaartermijn opgeslagen gegevens

Zoals hierboven aangegeven moet Pakkie An voldoen aan wettelijke fiscale verplichtingen. Een daarvan is de wettelijke bewaartermijn van (loon)administratieve gegevens. Uiteraard bewaren wij alle gegevens gedurende deze periode en verwijderen deze daarna.

Wij bieden een online opslaglocatie aan waar ons ingehuurd personeel hun loonstroken en jaaropgaves kunnen opvragen. Ook hier is de minimale wettelijke bewaartermijn van toepassing.

Van leerlingen bewaren wij uitsluitend de aanmeldingsformulieren en facturen als gevolg van fiscale wetgeving. Dit gedurende de wettelijke bewaartermijn die de fiscus aan ons stelt.

Beveiliging persoonsgegevens

Hoewel het onmogelijk is om 100% veiligheid te garanderen, doet Pakkie An uiterste inspanningen om privacy gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Technisch is er alles aan gedaan om gegevens veilig op te slaan. Denk hierbij aan firewalls, virusscanners, sterke wachtwoorden, permanente uitvoering van de laatste updates voor software, operating system en virusscan etc.

In de website van Pakkie An worden alleen aanmeldgegevens voor cursussen opgeslagen. Deze bevatten geen persoonlijke gegevens. Gegevens die door derden worden aangeleverd via bijvoorbeeld contactformulieren worden lokaal binnen het bedrijf opgeslagen en/of verwerkt.

Pakkie An is een eenmansbedrijf. Organisatorisch zijn alle persoonsgegevens dientengevolge uitstekend beveiligd. Er is maar 1 persoon, de eigenaar van het bedrijf, die toegang heeft tot de persoonsgegevens.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Pakkie An is geen overheidsinstantie of publieke organisatie. Bovendien is de kernactiviteit niet het verzamelen van persoonsgegevens. Derhalve is er geen FG aangesteld.

Verwerkingsregister

Er is een verwerkingsregister conform de AVG voorhanden. Hierin wordt aangegeven welke gegevens worden opgeslagen, voor welk doel, naar aanleiding van welke wettelijke basis, de bewaartermijn en aan wie deze gegevens nog meer worden verstrekt. De inhoud van dit register komt over een met hetgeen u op deze pagina kunt lezen.

Verwerkersovereenkomst

Omwille van de uitvoering van de salarisadministratie zijn persoonsgegevens uit de deze administratie beschikbaar voor een softwarepakket. Onderdeel hiervan is een online persoonlijk dossier waar werknemers hun salarisstroken en jaaropgaves kunnen inzien en downloaden. Tevens heeft de support van de softwareleverancier deze gegevens nodig om onderhoud en ondersteuning te kunnen verlenen aan het softwarepakket. Met de leverancier (Loon.nl) is een verwerkersovereenkomst van toepassing waarin is vastgelegd dat de gegevensbescherming voldoet aan de wet AVG. De software leverancier gebruikt de gegevens dan ook niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Inzage gegevens

Iedere betrokkene van Pakkie An kan een verzoek richten om inzage te krijgen van alle over hem/haar opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen dan zonder meer en volledig worden kenbaar gemaakt aan de aanvrager. Betrokken heeft ook het recht om gegevens te laten wijzigen of laten verwijderen. Uiteraard kan dit alleen indien Pakkie An hierdoor haar wettelijke verplichtingen nog kan blijven voldoen.

Klachten

Indien u klachten heeft in relatie tot de opslag van persoonsgegevens door Pakkie An, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Pakkie An zal er alles aan doen om problemen op te lossen. U heeft uiteraard altijd het recht om een klacht aan te brengen bij de privacy toezichthouder : Autoriteit Persoonsgegevens. Pakkie An zal u hierbij willen helpen indien u hier prijs op stelt.

Contactgegevens

Pakkie An, Ecrevissestraat 24, 6125 AW Obbicht

Contactpersoon, verantwoordelijke privacy : Sabine Salden (Eigenaar)

Born, 28 april 2018

Reacties zijn gesloten.